Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Geografická exkurze

Geografická exkurze

Ve středu 7. 12. 2016 se zeměpisný seminář (třeťáci) vydali do Olomouce na Katedru geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP. Přidalo se k nám i několik zájemců ze čtvrtého ročníku. Po úvodní přednášce vedoucího katedry doc. RNDr. Víta Voženílka, CSc. jsme se rozdělili na skupiny a postupně absolvovali tři „stanoviště“ s ukázkami (dálkový průzkum Země s využitím dronů, modelování reliéfu + digitální tisk, eye-tracking).

Eye-tracking sleduje soustředění člověka podle toho, kam se zaměří jeho oči. Hodně jej využívají třeba marketingoví specialisté při rozmísťování zboží v supermarketech, může však sloužit i ke zkvalitnění produkce map (rychlost „přečtení“ informací z mapy).

Pokud byste se o uvedených metodách chtěli dozvědět něco víc, podívejte se na web katedry. Exkurze byla zakončena prohlídkou historického jádra Olomouce (druhá největší městská památková rezervace u nás, hned po Praze) a „vstřebáváním“ předvánoční atmosféry.

Fotografickou dokumentaci pořídil David Komínek.

Všichni účastníci si z exkurze odnesli přinejmenším ujištění, že geoinformatika je perspektivní obor, kterým stojí za to se zabývat. Vyžaduje to ovšem jisté zeměpisné znalosti.

Hynek Skořepa

16.12.2016, 14:08, 3 obrázky


obrázek 2412 obrázek 2411 obrázek 2410