Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Zahraničí / Euroscola 2008

Euroscola 2008

Třída 2. A Gymnázia Ústí nad Orlicí (dále už jen „my“) se zúčastnila soutěže Euroscola, jejíž hlavní cenou byla návštěva Evropského parlamentu. Diky iniciativě p. prof. Doležalové každý z naší třídy vyplnil dotazník a zaslal jej na uvedený email. Měli jsme obrovské štěstí a stali se jednou ze dvou škol z celé republiky, které byly vylosovány. Celá akce však nespočívala v pouhé prohlídce budovy, dostali jsme navíc úžasnou šanci zasednout na místa našich europoslanců a společně s mladými lidmi z dalších dvaceti zemí Evropské unie diskutovat o evropských otázkách.

Naše výprava začala 5. března 2008 večer. Překvapivě rychle jsme se poskládali do autobusu a hurá do Francie. Po náročných dvanácti hodinách jsme konečně dorazili do Štrasburku a prohlédli si město v celé jeho kráse. Naši celodenní prohlídku vedl velice zábavně pan Jean – Philippe Durrenberger, dlouholetý přítel p. prof. Křížové, která jeho komentář překládala. Měli jsme tak šanci vidět katedrálu Notre Dame, historické centrum „Malá Francie“ a pro tuto oblast typickou architekturu.

7. března ráno jsme stanuli před obrovskou budovou Evropského parlamentu. Po snídani jsme se přesunuli do zasedacího sálu. Pokud se vám na fotografiích zdá obrovský a ohromující, tak vězte, že opravdu je. Zabrali jsme místa poslanců a vyslechli si úvodní přivítání. Po něm nastoupili zástupci jednotlivých tříd, aby krátce představili svoji zemi a školu. Za naše gymnázium jsem hovořila já. Byl to naprosto fantastický zážitek, neboť každého z nás uvedli skoro jako celebritu. Po prezentacích všech zemí jsme hlasovali o několika zásadních otázkách ohledně Evropské unie a dostali jsme tak šanci vyzkoušet si práci našich zástupců. Také jsme kladli dotazy dvěma členům parlamentu, kteří na ně ochotně odpovídali.

Po obědě začala hra Eurogame. Její princip je jednoduchý – musíte složit družstvo čtyř lidí různých národností. Cíl hry spočívá ve správném zodpovězení otázek, z nichž každá je v jiném evropském jazyce. Do finále se probojovali hned dva naši zástupci – Adéla Počtýnská a Petr Flídr, jehož družstvo skončilo druhé.

Odpoledne jsme se rozdělili do pěti skupin, v nichž jsme diskutovali na předem připravená témata, týkající se budoucnosti Evropské unie, demokracie, vzdělání nebo kultury. Každá skupina si zvolila prezidenta a také reportéra, kteří seznámili ostatní se stanoviskem, které jsme zaujali k danému tématu. Při závěrečném rozloučení zazněla evropská hymna a zástupci jednotlivých zemí prošli sálem se státními vlajkami. Celý den byl velmi zajímavý a přínosný, ovšem také hodně náročný.

V sobotu jsme zavítali ještě na hrad Koenigsbourg a do městečka Ribeauville, typického svými hrázdovými domky. Nakonec jsme chtě nechtě museli opustit krásy Francie a vrátit se k domovu.

Celý výlet hodnotíme jako vydařený a troufám si říci, že si ho naše třída skvěle užila. Velikou zásluhu na tom mají i naši profesoři p. Borovička a p. Kristen a profesorky p. Doležalová a p. Křížová. Za velmi náročnou organizaci celé akce, ale hlavně za skvělý přístup, díky němuž byl pobyt ve Francii krásnou zkušeností, ze které jsme si odvezli mnoho báječných vzpomínek, jim patří velké poděkování.

Kateřina Kovářová, 2.A

13.3.2008, 12:25, 8 obrázků


obrázek 65 obrázek 64 obrázek 63 obrázek 62
obrázek 61 obrázek 60 obrázek 59 obrázek 58