Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Co nabízíme

Co nabízíme

Prostřednictvím plně kvalifikovaných pedagogů (Kontakty) poskytuje naše gymnázium svým studentům úplné střední všeobecné vzdělání, které je především přípravou ke studiu na vysokých školách. Úspěch našich studentů v přijetí na vysoké školy se dlouhodobě pohybuje těsně pod hranicí sta procent. Výběrem volitelných předmětů se studenti později specializují, a připravují se tak k přijetí na vysokou školu příslušného zaměření.

Základní informace

 • 4-leté studium – po skončení 9. třídy ZŠ (kód studia: 79–41-K/41)
 • 8-leté studium – po skončení 5. třídy ZŠ (kód studia: 79–41-K/81)

Učební plány, Školní vzdělávací programy, Maturitní zkoušky, Školní a klasifikační řád, Rozvrhy tříd a učitelů

Cizí jazyky

 • Angličtina (povinná)
 • Francouzština (volitelná)
 • Němčina (volitelná)
 • Ruština (volitelná)
 • Španělština (volitelná)
 • Italština (nepovinná)
 • Latina (nepovinná)

Angličtina je povinná pro všechny po celou dobu studia. Máme interního rodilého mluvčího AJ. Druhý cizí jazyk se začínají studenti učit od tercie osmiletého studia a od 1. ročníku čtyřletého studia jako povinně volitelný předmět tři hodiny týdně.

Semináře

 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie
 • Dějepis
 • Zeměpis
 • Svět umění
 • Základy společenských věd
 • Informační a komunikační technologie

Každý student si vybírá čtyři povinně volitelné semináře, které rozšiřují znalosti studenta v daném oboru a připravují ho na specifický druh vysokých škol. Předposlední rok studia je dotace dvě hodiny týdně a v maturitním ročníku tři.

Volitelné a nepovinné předměty

 • Konverzace v cizích jazycích (AJ, FJ, NJ, RJ)
 • Deskriptivní geometrie
 • Dramatická výchova
 • Sborový zpěv
 • Třetí cizí jazyk

Nad rámec všech povinných a povinně volitelných předmětů se žáci mohou přihlásit do nepovinného předmětu. Získané vědomosti se určitě budou hodit i v praktickém životě.

Kroužky

Elektrotechnika, divadelní kroužek, včelařský kroužek, sportovní kroužky, aj.

Mezinárodní výměnné pobyty a zájezdy

 • Francie
 • Německo
 • Anglie
 • Dánsko
 • Švédsko

Projekty programu SOCRATES se zahraničními školami:

 • COMENIUS (Gymnázium A. Einsteina, Berlín)
 • LINGUA (PWS Oundle, Anglie)

Grantové projekty

 • I-KAP II
 • IROP – vybudování nové biologické laboratoře a vybavení pro přírodovědné předměty
 • EU peníze středním školám (Šablony)
 • Kras a pseudokras (Krasy)

Sportovní a projektové aktivity

Vlastní tělocvična, posilovna v budově školy, košíková, odbíjená, aerobik, atletika, florbal, stolní tenis, plavání, orientační běh, aj.

Každoročně organizujeme Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, Turistický kurz, Sportovní kurz, Vodácký kurz, Lyžařský kurz a Projektový den Ochrany člověka za mimořádných událostí. Na škole je ustanoven sportovní klub.

Soutěže a olympiády

Naši žáci pravidelně dosahují výborných výsledků na soutěžích a olympiádách v nejrůznějších humanitních i přírodovědných předmětech (viz samostatná sekce vlevo – Soutěže a olympiády).

Kulturní a jiné akce

Divadelní představení, 17. listopad, stužkovací ples, výstava výtvarných prací studentů, hostíme putovní tematické výstavy, spolupracujeme s místními charitativními organizacemi a Červeným křížem,

Webové stránky školy

Školní internetové stránky jsou hlavním komunikačním kanálem mezi žáky, rodiči a učiteli. Tento technicky vyspělý web umožnuje například vyhledávání ve všech příspěvcích současných i archivovaných, přístup pro rodiče k elektronické klasifikaci, zobrazení aktuálních změn v rozvrhu (suplování), nebo i přístup do školní pošty a školní jídelny, která se nachází jen pár kroků od budovy školy.