Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří 2018:

 • 30. 11. 2018: od 11 do 18 hodin
 • 1. 12. 2018: od 9 do 14 hodin

V pátek 30. 11. ve 12 hodin slavnostně otevřeme novou laboratoř a prezentujeme stavbu Vybudování nové laboratoře a vybavení laboratoří přírodovědných předmětů za přítomnosti představitelů Pardubického kraje.

Další program:

 • informační schůzky o studiu:(pátek od 14, 15:30, 17 hodin, sobota od 10, 11:30, 13 hodin)
 • komentované prohlídky
 • výstava a ukázky prací žáků
 • fotodokumentace ze stavebních akcí
 • program v odborných učebnách
 • prezentace z akcí školy
 • tvořivé dílny v kreslírně
 • mini koncerty v hudebně
 • kavárnička pro širokou veřejnost

Zveme zejména žáky základních škol, kteří zvažují, kam na střední školu, ale též jejich rodiče a všechny příznivce i absolventy gymnázia. Přijďte nadechnout atmosféru krásné stoleté historické budovy, ochutnat příjemné prostředí, ve kterém je radost studovat. Naši studenti vás v případě vašeho zájmu rádi školou provedou a rozdělí se s vámi o své osobní školní zkušenosti.

V rámci Dní otevřených dveří se máte šanci dozvědět mnoho informací o studiu na naší škole: od formy a termínů přijímacích zkoušek přes studijní záležitosti (předměty, cizí jazyky, volitelné předměty, kurzy) až po možnosti nepovinných a zájmových aktivit (nepovinné předměty, kroužky, zahraniční výměnné pobyty a zájezdy).

Těšíme se na vás!

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy


obrázek 3322 obrázek 1785

Výtvarné práce žáků

obrázek 1784

Fyzikální zákony

obrázek 1783

Svět pod drobnohledem

obrázek 77 obrázek 76 obrázek 75 obrázek 74