Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Národní plán doučování

Národní plán doučování

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

MŠMT: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Naší škole bylo ve školním roce 2021–2022 alokováno 167 vyučovacích hodin. V prvním období šk. r. 2022–2023 (září až prosinec 2022) je to 108 hodin. Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Petr Borovička, koordinátor projektu


obrázek 5160