Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / IKAP

IKAP

Cílem této aktivity je prostřednictvím realizace projektových dnů a kroužků vytvoření sítě středních a základních škol, jejichž pedagogičtí pracovníci budou vzájemně spolupracovat na rozvoji polytechnických znalostí a dovedností.
Naše gymnázium spolupracuje se třemi základními školami – ZŠ a MŠ Libchavy, ZŠ Komenského a ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí. Projekt je zaměřen na oblast chemie a fyziky.
Učitelé ZŠ a gymnázia společně připravují projektové dny, které následně realizují vždy se skupinou žáků na gymnáziu. Projekt se realizuje během 4 vyučovacích hodin, kdy jsou žáci zapojeni především do praktických činností a zkoumání různých témat chemie a fyziky. 

18. 10. 2021 ZŠ a MŠ Libchavy
téma: Zkoumání vlastností modré skalice

5. 11. 2021 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
téma: Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

6. 12. 2021 ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí
téma: Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

11. 3. 2022 ZŠ a MŠ Libchavy
téma: Zkoumání vodivosti a pH látek

25. 4. 2022 ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí
téma: Není voda jako vodak

13. 5. 2022 ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
téma: Redoxní reakce a vodivost roztoků


obrázek 4987

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4986

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4985

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4984

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4983

Redoxní reakce a vodivost roztoků

obrázek 4675

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4674

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4673

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4672

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4671

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4670

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4669

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4668

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4667

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4666

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4665

Elektrochemie – galvanické články, el. proud a napětí

obrázek 4664

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4663

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4662

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4661

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4660

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4659

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4658

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4657

Elektrochemie – elektrolýza, galvanické články

obrázek 4656

Zkoumání vlastností modré skalice

obrázek 4655

Zkoumání vlastností modré skalice

obrázek 4654

Zkoumání vlastností modré skalice

obrázek 4653

Zkoumání vlastností modré skalice