Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Škola / Školní psycholog

Školní psycholog

Od listopadu 2022 na naší škole působí školní psycholožka. Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog poskytuje samostatnou poradenskou službu, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Zacházení s veškerými daty jak v písemné podobě, tak v podobě ústních informací podléhá pokynům dle nařízení GDPR. Veškerá činnost psychologa je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů. školní psycholožka Mgr. Marta Atman je k dispozici studentům, jejich rodičům a pedagogům v následujících termínech a časech: úterý 8:00 – 17:00 středa 8:00 – 14:00

Po předchozí domluvě je možná konzultace i mimo uvedené hodiny. Individuální konzultaci je možné domluvit telefonicky nebo e-mailem.

e-mail: psycholog@gymuo.cz

telefon: 770 67 57 87

S čím se můžete obrátit na školní psycholožku?

Žáci:

 • Vztahy ve škole a mimo ni
 • Potíže se školním prospěchem a učením
 • Zvládání stresu, úzkostí, strachu, vzteku
 • Osobní rozvoj
 • Nízké sebevědomí
 • Životní změny
 • Orientace ve vlastním směřování a hodnotách
 • Pocity osamělosti
 • Jakékoli jiné téma, které je pro Vás důležité

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Konzultace výchovných, výukových, vztahových a osobních potíží Vašich dětí
 • Sdělení podezření na změnu chování svého dítěte související se školou, změnou rodinného prostředí či jiných obtíží (výrazné zhoršení známek, změna či problémy v chování apod.)

Učitelé:

 • Konzultace při řešení výukových i výchovných problému jednotlivých žáků.
 • Diagnostika vztahů ve třídě a následně intervenční program pro zlepšení těchto vztahů.
 • Náslech v hodinách (pozorování žáka / žáků ve výuce, zpětná vazba pro vyučujícího).
 • Krizová intervence v obtížných situacích.