Suplování:   Úterý 26.3.2019 (První tyden)

datum výpisu: 26.3.2019 (11:04)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.A

     

před

před

         

2.A

 

před

před

 

div

div

div

div

div

div

3.A

     

před

před

         

4.A

     

před

před

         

5.B

 

před

před

             

6.B

     

před

před

         

7.B

 

před

před

             

8.B

 

před

před

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Blaško Hana

       

..

..

..

-

-

-

Brdíčko Jakub

 

..

-

             

Holásek Pavel

     

-

..

         

Holubářová Dana

 

..

Vr

             

Kollertová Kateřina

     

..

..

         

Bartošová Magdaléna

     

..

-

         

Motlová Dita

     

..

-

         

Růžička Radovan

 

..

..

             

Šmétková Jana

 

..

..

 

..

-

-

..

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Bergmanová Martina

1.hod

výměna >>

Ma

1.A

 

na 27.3. 3.hod

 

5.hod

odpadá

Ze

2.A

 

Divadlo

Bigmore Nycolaus

1.hod

odpadá

Ak

8.B (ak2)

 

Přednáška

 

2.hod

odpadá

Ak

8.B (ak1)

 

Přednáška

 

3.hod

odpadá

Ak

4.A (ak1)

 

Přednáška

 

4.hod

odpadá

Ak

4.A (ak2)

 

Přednáška

Blaško Hana

2.hod

odpadá

Ikt

1.A (a1)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

Ikt

1.A (a1)

 

Přednáška

Borovička Petr

2.hod

odpadá

Aj

8.B (a2)

 

Přednáška

 

6.hod

odpadá

Aj

2.A (a2)

 

Divadlo

Brdíčko Jakub

4.hod

odpadá

Čj

5.B (a1)

 

zrušeno

Doležalová Jiřina

1.hod

výměna <<

Čj

1.A

(1.A)

z 27.3. 3.hod

 

2.hod

navíc

Čj

1.A

(1.A)

 
 

5.hod

navíc

Čj

1.A

(1.A)

 
 

7.hod

výměna <<

1.A

(Pč2)

z 27.3. 5.hod

 

9.hod

výměna <<

5.B

(5.B)

z 28.3. 7.hod

Hoffmann Marek

2.hod

odpadá

Ma

5.B (a2)

 

Přednáška

 

4.hod

navíc

Ma

5.B (a2)

(3.B)

 

Holubářová Dana

4.hod

odpadá

Aj

4.A (a1)

 

Přednáška

 

6.hod

odpadá

Aj

2.A (a1)

 

Divadlo

Janyš Miroslav

1.hod

odpadá

Ikt

5.B (a1)

 

Přednáška

 

2.hod

odpadá

Ikt

5.B (a1)

 

Přednáška

 

4.hod

navíc

Ikt

5.B (a1)

(Pč1)

 

Bartošová Magdaléna

9.hod

výměna >>

Zsv

5.B

 

na 28.3. 7.hod

Kristen František

2.hod

odpadá

Fy

7.B

 

Přednáška

Kroulíková Klára

4.hod

přesun <<

Tv

1.B (Dív)

(Tv2)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Tv

1.B (Dív)

 

na 4.hod

Kumpošt Jaroslav

6.hod

odpadá

Tv

7.B (Dív)

 

zrušeno

 

7.hod

odpadá

Tv

1.B (Chl)

 

zrušeno

Motyčka Václav

4.hod

odpadá

Ma

2.A

 

Divadlo

Sloupenská Eva

2.hod

přesun <<

Ze

3.B

(Hud)

z 29.3. 4.hod

 

7.hod

výměna >>

Ze

1.A

 

na 27.3. 5.hod

Volkmer Karel

2.hod

spojeno

Aj

4.B (a2)

(4.B)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

4.A (a2)

 

Přednáška

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

Čj

 

(1.A)

výměna <<

Doležalová Jiřina

z 27.3. (St) 3.hod

 

2.hod

Čj

 

(1.A)

navíc

Doležalová Jiřina

 
 

5.hod

Čj

 

(1.A)

navíc

Doležalová Jiřina

 
 

7.hod

 

(Pč2)

výměna <<

Doležalová Jiřina

z 27.3. (St) 5.hod

 

3., 4. hod Přednáška

1.B

4.hod

Tv

Dív

(Tv2)

přesun <<

Kroulíková Klára

z 7.hod

 

4.hod

Čj

   

odpadá

 

(Šm)

 

6.hod

Ma

   

odpadá

 

(Bš)

 

7.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(Km)

 

7.hod

Tv

Dív

 

přesun >>

 

na 4.hod

2.A

4.- 9. hod Divadlo

 

1., 2. hod Přednáška

3.A

3., 4. hod Přednáška

3.B

2.hod

Ze

 

(Hud)

přesun <<

Sloupenská Eva

z 29.3. (Pá) 4.hod

4.A

3., 4. hod Přednáška

4.B

2.hod

Aj

a2

(4.B)

spojí

Volkmer Karel

(Ho)

 

7.hod

Ev

   

odpadá

 

(Šm)

5.B

4.hod

Ma

a2

(3.B)

navíc

Hoffmann Marek

 
 

4.hod

Ikt

a1

(Pč1)

navíc

Janyš Miroslav

 
 

9.hod

 

(5.B)

výměna <<

Doležalová Jiřina

z 28.3. (Čt) 7.hod

 

1., 2. hod Přednáška

6.B

3., 4. hod Přednáška

7.B

6.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Km)

 

1., 2. hod Přednáška

8.B

1., 2. hod Přednáška

11. zasedání studentského parlamentu: od 7.10 v učebně 8.B

Průzkum v 1.A: Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019) v rámci hodiny Zsv (Bd).

 

 

Suplování:   Středa 27.3.2019 (První tyden)

datum výpisu: 26.3.2019 (11:04)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.A

 

před

před

             

2.A

     

před

před

         

3.A

     

před

před

         

4.A

     

před

před

         

5.B

 

před

před

             

6.B

     

před

před

         

7.B

   

bes

bes

           

8.B

 

před

před

             

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Borovička Petr

-

-

..

-

-

-

-

-

-

-

Brdíčko Jakub

 

..

-

             

Doležalová Jiřina

>>

-

..

<>

-

<>

<>

-

-

-

Hoffmann Marek

       

-

-

-

-

-

-

Holásek Pavel

     

-

-

         

Janyšová Lenka

..

Sl

..

-

-

Mi

-

..

..

-

Bartošová Magdaléna

   

-

-

           

Motlová Dita

     

..

..

         

Motyčka Václav

     

..

-

         

Pešková Lenka

 

-

..

             

Pražáková Lenka

     

..

..

         

Růžička Radovan

 

-

-

             

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.B

   

Před

Před

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Bergmanová Martina

1.hod

odpadá

Ma

1.A (a2)

 

Přednáška

 

2.hod

odpadá

Ma

1.A (a1)

 

Přednáška

 

3.hod

výměna <<

Ma

1.A

(1.A)

z 26.3. 1.hod

Bigmore Nycolaus

3.hod

odpadá

Ak

3.A (ak1)

 

Přednáška

 

4.hod

odpadá

Ak

3.A (ak2)

 

Přednáška

Falta Petr

1.hod

odpadá

Tv

8.B (Dív)

 

Přednáška

 

3.hod

odpadá

Ze

6.B

 

Přednáška

Janyš Miroslav

1.hod

odpadá

Ikt

2.A (a1)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

Ikt

2.A (a1)

 

zrušeno

 

3.hod

odpadá

Ikt

2.A (a2)

 

Přednáška

 

4.hod

odpadá

Ikt

2.A (a2)

 

Přednáška

Kollertová Kateřina

1.hod

odpadá

Aj

1.A (a1)

 

Přednáška

 

2.hod

odpadá

Aj

1.A (a2)

 

Přednáška

 

3.hod

odpadá

Aj

3.A (a2)

 

Přednáška

Kumpošt Jaroslav

1.hod

odpadá

Tv

8.B (Chl)

 

Přednáška

Minářová Eva

2.hod

odpadá

Fj

8.B (fr)

 

Přednáška

 

4.hod

odpadá

Fj

6.B (fr)

 

Přednáška

 

5.hod

supl.

2.B

(2.B)

 
 

7.hod

přesun >>

Fj

3.B (fj)

 

na 5.4. 4.hod

Motyčka Václav

1.hod

navíc

Ma

2.A

(2.A)

 

Pešková Lenka

3.hod

odpadá

Nj

7.B (ně)

 

Beseda

Růžička Radovan

7.hod

přesun <<

Fy

5.B

(FyP)

z 28.3. 5.hod

Sloupenská Eva

0.hod

přesun >>

Ze

3.B

 

na 2.hod

 

1.hod

změna

Bi

2.B (a1)

(5.B)

 
 

1.hod

spojeno

Bi

2.B (a2)

(5.B)

 
 

2.hod

přesun <<

Ze

3.B

(Hud)

z 0.hod

 

5.hod

výměna <<

Ze

1.A

(BiZe)

z 26.3. 7.hod

 

6.hod

výměna <<

Bi

5.B

(5.B)

z 29.3. 6.hod

Šmétková Jana

2.hod

navíc

Čj

2.A

(2.A)

 
 

4.hod

odpadá

Čj

2.A (a1)

 

Přednáška

Volkmer Karel

2.hod

odpadá

Aj

5.B (a2)

 

Přednáška

 

4.hod

odpadá

Aj

3.A (a1)

 

Přednáška

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

3.hod

Ma

 

(1.A)

výměna <<

Bergmanová Martina

z 26.3. (Út) 1.hod

 

5.hod

Ze

 

(BiZe)

výměna <<

Sloupenská Eva

z 26.3. (Út) 7.hod

 

1., 2. hod Přednáška

2.A

1.hod

Ma

 

(2.A)

navíc

Motyčka Václav

 
 

2.hod

Čj

 

(2.A)

navíc

Šmétková Jana

 
 

3., 4. hod Přednáška

2.B

1.hod

Bi

a1

(5.B)

změna

Sloupenská Eva

 
 

1.hod

Bi

a2

(5.B)

spojí

Sloupenská Eva

(Ja)

 

5.hod

 

(2.B)

supluje

Minářová Eva

(Ja)

3.A

3., 4. hod Přednáška

3.B

0.hod

Ze

   

přesun >>

 

na 2.hod

 

2.hod

Ze

 

(Hud)

přesun <<

Sloupenská Eva

z 0.hod

 

7.hod

Fj

fj

 

přesun >>

 

na 5.4. 4.hod

4.A

0.hod

SDě

sdě

 

přesun >>

 

na 29.3. (Pá) 0.hod

 

8.hod

SCh

sch

 

odpadá

 

(Ja)

 

3., 4. hod Přednáška

5.B

6.hod

Bi

 

(5.B)

výměna <<

Sloupenská Eva

z 29.3. (Pá) 6.hod

 

7.hod

Fy

 

(FyP)

přesun <<

Růžička Radovan

z 28.3. (Čt) 5.hod

 

1., 2. hod Přednáška

6.B

0.hod

Ch

   

odpadá

 

(Ja)

 

3., 4. hod Přednáška

7.B

2., 3. hod Beseda

8.B

0.hod

SDě

sdě

 

přesun >>

 

na 29.3. (Pá) 0.hod

 

8.hod

SCh

sch

 

odpadá

 

(Ja)

 

1., 2. hod Přednáška

Přednáška 7.B 2.-3.h v učebně 5.B: Eurocentrum Pardubice (Bt).

 

 

Suplování:   Čtvrtek 28.3.2019 (První tyden)

datum výpisu: 26.3.2019 (11:04)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.B

       

bes

bes

       

2.B

   

bes

bes

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Blaško Hana

   

..

..

           

Doležalová Jiřina

       

-

-

-

<>

>>

-

Hoffmann Marek

-

-

Ko

-

-

-

-

-

-

-

Minářová Eva

 

Pe

               

Růžička Radovan

       

-

>>

       

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5.B

   

Bes

Bes

Bes

Bes

       

Pč2

   

Před

Před

Před

Před

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Blaško Hana

4.hod

odpadá

Ma

1.B

 

Beseda

Doležalová Jiřina

0.hod

přesun <<

1.A

(Pč2)

z 8.hod

 

3.hod

změna

Čj

1.A

(3.A)

 

Holásek Pavel

6.hod

přesun <<

Bi

3.B

(BiZe)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Bi

3.B

 

na 6.hod

Janyšová Lenka

5.hod

přesun <<

Ch

5.B

(ChP)

z (3.4. 7.hod)

Kollertová Kateřina

2.hod

supl.

Aj

5.B

(1.A)

 
 

3.hod

odpadá

Aj

2.B (a1)

 

Beseda

 

6.hod

přesun <<

Ev

1.B

(Kre)

z 7.hod

 

7.hod

přesun >>

Ev

1.B

 

na 6.hod

Bartošová Magdaléna

7.hod

výměna <<

Zsv

5.B

(Hud)

z 26.3. 9.hod

Kroulíková Klára

5.hod

změna

Ch

1.A

(3.A)

 

Kaucová Marie

2.hod

odpadá

Aj

2.B (a2)

 

Beseda

 

4.hod

změna

Nj

5.B (ně)

(3.A)

 

Kumpošt Jaroslav

2.hod

změna

Bi

1.A

(Kre)

 

Pešková Lenka

1.hod

supl.

4.B

(4.B)

 

Růžička Radovan

6.hod

přesun >>

Fy

3.B

 

na 29.3. 4.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

0.hod

 

(Pč2)

přesun <<

Doležalová Jiřina

z 8.hod

 

2.hod

Bi

 

(Kre)

změna

Kumpošt Jaroslav

 
 

3.hod

Čj

 

(3.A)

změna

Doležalová Jiřina

 
 

5.hod

Ch

 

(3.A)

změna

Kroulíková Klára

 
 

8.hod

   

přesun >>

 

na 0.hod

1.B

6.hod

Ev

 

(Kre)

přesun <<

Kollertová Kateřina

z 7.hod

 

7.hod

Ev

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

4., 5. hod Beseda

2.B

2., 3. hod Beseda

3.B

6.hod

Bi

 

(BiZe)

přesun <<

Holásek Pavel

z 7.hod

 

7.hod

Bi

   

přesun >>

 

na 6.hod

4.B

1.hod

 

(4.B)

supluje

Pešková Lenka

(Mi)

5.B

2.hod

Aj

 

(1.A)

supluje

Kollertová Kateřina

(Hf)

 

4.hod

Nj

(3.A)

změna

Kaucová Marie

 
 

5.hod

Ch

 

(ChP)

přesun <<

Janyšová Lenka

z (3.4. 7.hod)

 

7.hod

Zsv

 

(Hud)

výměna <<

Bartošová Magdaléna

z 26.3. (Út) 9.hod

Přednáška o kyberšikaně (společnost CZ.NIC, Martin Kožíšek, projekt Kraje pro bezpečný internet)
- 2.B 2.-3.h, dozor Bš, učebna Pč2
- 1.B 4.-5.h, dozor Ru, učebna Pč2

 

Zpracováno v systému Bakaláři